Intelligente Hjem

Det intelligente hjem – også kaldet smart home – er visionen om et hjem, der kan tænke selv

I det intelligente hjem er sensorer og aktuatorer koblet op på et sammenhængende netværk. På den måde kan faste installationer i boligen såsom el, vand, varme, lys og udluftning kommunikere med hinanden og skabe en mere intelligent og energirigtig styring af hjemmet.

Det intelligente hjem er blevet annonceret mange gange i de sidste 10-15 år. Alligevel er det aldrig blevet realiseret i flertallet af de danske hjem. Økonomi og systemer der ikke kan kommunikere sammen er en af årsagerne.
Der findes en række intelligente produkter på markedet, men et stort antal leverandørspecifikke protokoller gør det vanskeligt for slutbrugere at styre deres intelligente enheder ved hjælp af et enkelt system. Og hvor smart er det lige, at man skal bruge en række forskellige applikationer til at styre sit smarte hjem ?